Květiny přátelství mezi lidmi kvetou, čínsko-česká výměna je pestrá a vzájemná

Ve dnech 6. září 2022 vstoupil do knihovny v Praze komediální film Ahoj! Mami, který je pro Číňany známý. Téměř 400 českých a čínských diváků čekalo před filmovým plátnem, někdy si utírali slzy, jindy se smáli, cítili čínskou náklonnost a humor.

Film je skvělým způsobem, jak podpořit kulturní výměnu a ukázat kulturní rozmanitost.

Film je skvělým způsobem, jak ukázat rozmanitost kultur. Nedávno se v rámci iniciativy „Jeden pás, jedna cesta“ a Mechanismus spolupráce zemí střední a východní Evropy s Čínou, vztahy mezi Čínou a Českem obecně vyvíjejí pozitivním směrem a s aktivizací organizací občanské společnosti se zintenzivňuje hospodářská a kulturní výměna. Vztahy obou zemí jsou obecně dobré. Jednou z těchto aktivit je filmový festival, který je klíčovým prvkem podpory mezilidských kontaktů.

Již v květnu 1997 se v České republice konal Týden čínského filmu. V květnu 2006 se v České republice úspěšně uskutečnila výstava Čínská hedvábná kultura a Týden čínského filmu; v listopadu 2016 podepsaly Čína a Česká republika Plán bilaterální spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky v rámci iniciativy Pásmo a Stezka. V roce 2017 se Týden čínského filmu setkal v České republice s dobrým ohlasem.

V červnu 2015 podepsaly obě země dopis o záměru spolupracovat na koprodukci českého animovaného filmu „Panda a krtek“. V roce 2016 byl úspěšně spuštěn projekt „Panda a krtek“.

Filmový festival je významnou událostí mezinárodní kulturní výměny a důležitou platformou pro posílení národní konkurenceschopnosti a kulturní měkké síly, budování konstruktivní platformy pro kulturní výměny a budování přátelských vztahů mezi oběma zeměmi.

V roce 2019 byl u příležitosti 70. výročí založení Čínské lidové republiky a 70. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Českou republikou zahájen v podvečer 24. dubna místního času v českém hlavním městě Praze ve Filmovém městečku Staré Město Týden čínského filmu, který společně pořádají China Film Channel a čínské velvyslanectví v České republice. Živě promítali filmy “ The Foreigner „, “Go Away Mr.Tumour”, “ American dreams in China “ a “ Postmen In The Mountains „, které ukazují kouzlo a hluboký význam čínského kung-fu a šíří čínskou historii, kulturu a místní zvyky. Steve Lichtag, slavný český režisér, na večeru řekl: „Film je jedním z jazyků společných všem lidem. Prostřednictvím filmového mostu jsme si stále bližší.“ Byl další vrchol filmové výměny mezi Čínou a Českou republikou.

Ve dnech 9. září 2022, třetí rok po dopadu epidemie, přátelská výměna filmů mezi Čínou a Českou republikou se nezastavila, ale naopak omladila, když se v Městské knihovně v Praze úspěšně uskutečnilo promítání filmů ke Dni Číny v rámci filmového festivalu ASEAN+3, které společně pořádala mise ASEAN+3 v českém hlavním městě a Městská knihovna v Praze, a na kterém se české i čínské publikum dočkalo filmu „Ahoj! Mami“.

Pan Zhang Maoming ve svém projevu uvedl, že „Ahoj! Mami“ dokonale spojuje témata mateřské lásky a lásky k mateřství a vyjadřuje pocit, že synovská zbožnost musí být praktikována v čase. V čínské kultuře je mateřská láska milující, zatímco láska k matce je synovská zbožnost. Filiální zbožnost byla vždy základní součástí lidské bytosti. Filiální zbožnost je již dlouho tradiční ctností čínského národa a je základním prvkem rodinné harmonie, sousedství, sociální stability a národní jednoty. Úspěch filmu “Ahoj! Mami” v pokladnách kin je nejen úspěchem čínské kinematografie, ale také odrazem kouzla čínské kultury orientované na lidi.

Promítání bylo zvláštní událostí pro čínské filmy na filmovém festivalu ASEAN+3 a příležitostí pro českou veřejnost seznámit se s čínskou kulturou. Promítání se zúčastnilo téměř 400 lidí, včetně zástupců delegace ASEAN, české společnosti, skupin emigrantů v České republice a čínských a českých médií, jako jsou České noviny a noviny Čínsko-evropské literární asociace.

Jako co řekl pan Fei Xiaotong: „Každý je krásný svým způsobem, krása je krásná svým způsobem, krása je krásná společně a svět je jeden.” Rezonující zvuk střetávání čínské a české kultury je jako zvuk velbloudích zvonů na starobylé Hedvábné stezce, která putuje časem a prostorem, živý a vzrušující.

Autorka: Xu Kunyang

kady223@outlook.com