Vodovodné potrubie je distribútorom základného prvku života v domácnosti

Vodovodné siete sú veľmi zložité a rozsiahle systémy, ktoré zásobujú vodou tisíce miest. Napriek hrúbke a spoľahlivosti vodovodných potrubí uložených pod zemou niekedy dochádza k nehodám v dôsledku kolapsov a posunov, ako aj veľkých bremien na povrchu v dôsledku dopravy. Spravidla je to spôsobené neodbornou montážou, neefektívnym napojením a nekvalitným spevnením zemného krytu (piesok, podzemná voda a pod.).

K vzniku havárií prispievajú samotní užívatelia vodovodu jeho upchávaním. Ale nech je to ako chce, nemali by ste trpieť problémami s dodávkou vody.

Tento problém nie je možné vyriešiť vlastnými silami. Ak sa vám zabuchnú dvere, voláte zámočnícku pohotovosť, ak máte problém s vodovodným potrubím voláte na pomoc vysokokvalifikovaný tím špecialistov poruchovej služby vody, ktorí nepríjemnú situáciu promptne odstránia skôr, než sa zmení na rozsiahlu katastrofu.

Profesionáli využívajú moderné zariadenia a pokročilé metódy kontroly a opráv vodovodných sietí s využitím akustických zariadení, merania termokamerou, korelačnej metódy a aplikácie vodíkom nasýteného plynu. Všetky uvedené metódy sú úplne bezpečné. Efektívne odhalia najmenšie chyby v rôznych úsekoch potrubia a umožnia vám rozpoznať problémové časti vopred a rýchlo ich opraviť alebo vymeniť potrubie za odolnejšie a kvalitnejšie.

Z dodatočných opatrení opravy vodovodu môžeme vyzdvihnúť: rekonštrukciu vodovodu, obnovu kúrenia, hydrantov a stúpačiek, výmenu starých armatúr a armatúr v procese inštalácie potrubí, opravu kanalizácie, tlakovej kanalizácie a čerpacích staníc, dodávku a montáž nových potrubí, inštalatérske práce, ako aj čistenie a krtkovanie od zanášania domovým a priemyselným odpadom. Pohotovostná služba je k dispozícii na zavolanie v ktorúkoľvek hodinu s možnosťou prísť za vami v čo najkratšom čase.

Rýchle volanie záchrannej služby je rýchle odstránenie prasklín vo vodovodnom potrubí, zabránenie ich budúcemu zničeniu a záruka pohodlia v dome!