Navázat na minulé úspěchy a jít kupředu – globálně  Historie vývoje a perspektivy společnosti Sun Media

Internetová technologie se od svého vzniku neustále vyvíjí a prohlubuje se zapojení uživatelů do internetu.  

V éře Webu 1.0 uživatelé pasivně přijímají obsah internetu jako celek a jen zřídka se podílejí na jeho vytváření.  

V éře webu 2.0 mohou uživatelé interagovat s obsahem na webu, protože web 2.0 usnadňuje rů st obsahu vytvářeného uživateli a zajišťuje interoperabilitu a použitelnost pro koncové uživatele. V tomto prostředí se rodí ekonomika toku, kdy hluboké zapojení uživatelů zvyšuje závislost obchodníků na toku a hodnocení. S rostoucím počtem internetových obchodníků, kteří se úč astní tvrdého konkurenčního boje o flow, se způsob, jak získat větší podíl na trhu s akciemi, stáv á hlavním hlediskem všech internetových obchodníků. 

Vtéto souvislosti vznikla společnost Sun Media, která poskytuje profesionální online marketingové služby. Hlavní činností společnosti Sun Media je poskytování dokovací platformy pro online obchodníky a nosiče toku, aby se trh s tokovým marketingem více standardizoval a trh s internetovým marketingem byl energičtější. Od svého založení dosáhla společnost Sun Media díky vědeckému a perspektivnímu strategickému plánování a efektivnímu provádění strategií jedinečných a skvělých úspěchů v oblasti globálního online marketingu.  

V lednu 2021 byla založena společnost Sun Media a spuštěna nová globální online pracovní platforma. Modernizovaná platforma si ponechá název Sun Media.  

V únoru 2021 překročil počet online zaměstnanců společnosti Sun Media 10 000 a dosáhl tak postupného cíle.  

V březnu 2021 podepsala společnost Sun Media vícestranné dohody o spolupráci s několika zná mými provozovateli živého vysílání na Facebooku, aby uspokojila potřeby velkého počtu uživatel ů.  

V květnu 2021 měla společnost Sun Media 50 000 registrovaných uživatelů a 10 000 uživatelů současně online.  

V červnu 2021 zahájila společnost Sun Media plán ziskovosti poboček, který má pomoci rozšířit rozmanitost potřeb trhu.  

V srpnu 2021 vzrostl počet obchodníků spolupracujících se Sun Media na 30 000, přičemž více než 5 000 z nich udržuje se Sun Media stabilní spolupráci.  

V prosinci 2021 otevřela společnost Sun Media nové pobočky po celém světě, aby rozvíjela mí stní trhy v různých jazykových oblastech.  

V březnu 2022, po 15 měsících příprav, Sun Media navázala rozsáhlou spolupráci s blogery čtyř celosvětově známých platforem, včetně TikToku, Facebooku, Youtube a Instagramu, a spustila novou globální online pracovní platformu. 

V červnu 2022 působila společnost Sun Media ve více než 15 zemích světa, její pobočky pokrývaly Asii, Evropu, USA a Austrálii.  

Doposud se na platformě Sun Media účastní více než 80 000 obchodníků a více než 500 000 u živatelů. Na Sun Media APP jsou denně vydávány různé úkoly, k jejichž plnění jsou členové vyzýváni, a za každé splnění mohou získat štědré provize. Pouze s mobilním telefonem mohou č lenové každý den vydělávat další příjmy klepnutím na obrazovku a realizovat tak „vydělávání peněz po celém světě, aniž by museli opustit domov“. Obchodníci mohou také získat obrovský tok, chopit se iniciativy v různých oblastech.  

Uživatelská zkušenost s marketingovým tokem společnosti Sun Media a systém reputace obchodníků jsou přísně kontrolovány. V prudce se rozvíjející informační éře 5G se společnost Sun Media v oblasti flow marketingu zavázala vybudovat most spolupráce mezi uživateli a obchodníky a posílit ochranu práv a zájmů uživatelů na základě podpory obchodní spolupráce. 

Společnost Sun Media se v oblasti flow marketingu může pyšnit titulem lídra na trhu. Společnost Sun Media vrátí většinu podnikových výhod všem uživatelům a stabilizuje rovnováhu zájmů v odvětví při zachování vysoce kvalitních skupin uživatelů, kteří ponesou odpovědnost meziná rodních podniků.  

V budoucnu bude společnost Sun Media dále rozšiřovat své obchodní pole a pokrývat více zem í a odvětví. Odhaduje se, že do roku 2025 bude území společnosti Sun Media pokrývat 50 zemí po celém světě s více než 300 000 spolupracujícími obchodníky a více než 5 miliony uživatelů. Bez ohledu na to, do jakého měřítka se rozšíří, se však společnost Sun Media bude vždy řídit podnikovou kulturou, která upřednostňuje vydělávání peněz doplněné nabídkou služeb. V nadcházející éře Web3.0 se Sun Media ujme více mezinárodních podnikových povinností.