Technika

Elektrické motory

Riadenie strojov sa stalo nevyhnutnosťou, pretože aplikácie technológií sa stali nevyhnutnosťou. Samotný počet aplikácií, ktoré táto služba umožnila, nie je ničím výnimočným a dosahuje takú úroveň, že súčasné priemyselné odvetvia si ani nedokážu predstaviť fungovanie bez riadneho zavedenia najnovších inovácií. Ak chcete dosiahnuť cieľ optimalizácie výrobných procesov, je potrebné zohľadniť koncepciu elektromotorov. Najprv to môže …

Princíp fungovania elektromotora a jeho časti

Princíp fungovania V elektromotore sa elektrická energia premieňa na mechanickú energiu. Aspoň jeden používa magnetizmus: Ako vieme, tie isté póly sa navzájom odpudzujú a rôzne póly sa navzájom priťahujú. S elektrickým prúdom je možné magneticky nabiť časť magnetu. Taktiež môže byť ovplyvnená polarita v závislosti od smeru prúdenia prúdu. V jednoduchom elektromotore je pevná magnetická …